Globalna polityka prywatności

LeasePlan

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.


LeasePlan zobowiązuje się do ochrony prywatności gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Przestrzeganie zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych stało się zatem integralną częścią usług LeasePlan, ładu korporacyjnego, odpowiedzialności i zarządzania ryzykiem. Dlatego też przetwarzamy jedynie takie dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia odpowiednich usług LeasePlan („Usługi”).

Obietnica prywatności LeasePlan

Niezależnie od tego, kiedy i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika:

Transparentność:

Pomożemy mu zrozumieć, w jaki sposób jego dane są gromadzone i wykorzystywane

Prywatność jako punkt wyjściowy:

Zapewniamy, że nasze usługi nie naruszają prywatności

Kontrola:

Zapewniamy łatwy sposób dostępu, korekty lub usunięcia danych

Bezpieczeństwo z LeasePlan:

Zapewniamy jak najlepsze zabezpieczenie danych użytkownika, a dane osobowe udostępniane są osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne i odbywa się na odpowiednich warunkach

Innowacyjność i elastyczność:

Nieustannie pracujemy nad tym, aby udoskonalić nasze usługi i ochronę prywatności użytkownika, oraz pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie i skargi

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych zasadach ochrony prywatności, które stosujemy na całym świecie. Aby uzyskać dostęp do lokalnej wersji niniejszego globalnego oświadczenia, należy skorzystać z poniższego linku.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby uzyskać wiedzę na temat tego, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników.

Aby pobrać oświadczenie o ochronie prywatności LeasePlan, należy kliknąć tutaj.