Declinarea responsabilității

General

Condițiile acestei declinări a responsabilității (denumită în continuare 'Declinarea responsabilității') se aplică site-ului web www.carnextmarketplace.com deținut de LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam ('LeasePlan') și mesajelor noastre din rețelele sociale. Citiți cu atenție această declinare a responsabilității.

Prin accesarea site-ului web și/sau utilizarea informațiilor de pe acesta, sunteți de acord cu condițiile din Declinarea responsabilității. Dacă există un conflict între termenii și condițiile anumitor produse sau servicii și condițiile din acestă Declinare a responsabilității, condițiile acelor produse vor prevala.

Utilizarea acestui site web

Informațiile oferite pe prezentul site web sau prin intermediul acestuia nu trebuie considerate ca sfaturi. Deciziile pe care le luați pe baza acestor informații vă aparțin în totalitate.

Deși LeasePlan încearcă să ofere informații exacte, complete și actuale, obținute din surse considerate de încredere, nu își asumă și nu oferă nicio garanție, explicită sau implicită, că informațiile oferite pe prezentul site web sau prin intermediul acestuia sau în rețelele sociale sunt exacte, complete și actualizate.

LeasePlan controlează și administrează acest site web din Olanda și nu garantează că informațiile oferite pe acesta sau prin intermediul său sunt disponibile sau adecvate pentru a fi utilizate la alte locații. Dacă folosiți site-ul de la alte locații, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale.

LeasePlan nu își asumă și nu garantează că prezentul site web va funcționa fără erori sau întreruperi.

Nu este permisă utilizarea acestui site web într-un mod care ar putea împiedica accesarea de către alți utilizatori, amenința funcționarea site-ului și/sau afecta informațiile oferite pe site și software-ul în baza căruia rulează site-ul.

Informații, produse și servicii de la terți

Dacă LeasePlan oferă linkuri către site-uri web terțe, acestea nu reprezintă o garanție oferită de LeasePlan cu privire la produsele sau serviciile oferite pe aceste site-uri. Responsabilitatea accesării acestor linkuri vă revine în totalitate și LeasePlan nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul sau disponibilitatea acestor site-uri. LeasePlan nu a verificat corectitudinea, acuratețea, echitatea, fiabilitatea și integralitatea acestor site-uri.

Proprietate intelectuală

LeasePlan, sau proprietarul de drept, deține toate drepturile (drepturi de autor, mărci comerciale, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală) corelate cu informațiile oferite pe acest site sau prin intermediul său (text, grafică, fotografii, aplicații și sigle). Nu puteți copia, descărca, publica sau reproduce sub nicio formă informațiile de pe acest site sau din rețelele sociale fără acordul scris prealabil al LeasePlan sau al deținătorului drepturilor. Puteți totuși să tipăriți și/sau să descărcați informațiile de pe acest site web în scop personal.

Comunicații online

Este posibil ca mesajele pe care le trimiteți către LeasePlan prin e-mail să nu fie securizate. LeasePlan vă recomandă să nu trimiteți informații confidențiale către LeasePlan prin e-mail. Dacă decideți să trimiteți totuși mesaje către LeasePlan prin e-mail, vă asumați riscul că acestea ar putea fi interceptate, utilizate în alte scopuri și modificate de un terț.

Limitarea responsabilității

LeasePlan și agenții sau partenerii săi nu vor fi responsabili pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, speciale, incidențiale, survenite pe cale de consecință, interese sau punitive, inclusiv pierderea de profituri (chiar dacă LeasePlan este înștiințat cu privire la o astfel de posibilitate) survenite în orice mod din următoarele, dar fără a se limita la acestea: (i) orice defecte, virusuri și alte defecțiuni cauzate echipamentelor și software-ului prin accesarea sau utilizarea prezentului site web, (iii) interceptarea, modificarea sau utilizarea inadecvată a informațiilor transmise către LeasePlan sau către dvs., (iv) funcționarea sau indisponibilitatea site-ului, (v) utilizarea inadecvată a site-ului, (vi) pierderea datelor, (vii) descărcarea sau utilizarea software-ului disponibil pe site sau în rețelele sociale sau (viii) revendicări al terților corelate cu utilizarea site-ului web sau a informațiilor furnizate de LeasePlan.

Limitarea responsabilității se aplică și directorilor și angajaților firmei LeasePlan.

Legea aplicabilă

Acest site web și declarația de declinare a responsabilității vor fi create și guvernate în conformitate cu legile din Olanda. Toate disputele survenite în baza prezentei negări a responsabilității sau corelate cu aceasta vor fi supuse jurisdicției exclusive a tribunalelor din Amsterdam.

Dacă există discrepanțe sau diferențe de interpretare între versiuni în diverse limbi ale prezentei declinări a responsabilității, versiunea în limba engleză va prevala.

Amendamente

LeasePlan își rezervă dreptul de a schimba informațiile oferite pe acest site sau prin intermediul său, inclusiv termenii prezentei declinări a responsabilității, în orice moment, fără înștiințare prealabilă. Vă recomandăm să verificați periodic informațiile oferite pe site sau prin intermediul acestuia, inclusiv condițiile prezentei declinări a responsabilității, pentru a identifica eventualele modificări.