Izjava o omejitvi odgovornosti

Splošno

Pogoji izjave o omejitvi odgovornosti (v nadaljevanju: omejitev odgovornosti) veljajo za spletno mesto www.carnextmarketplace.com podjetja LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam (»LeasePlan«) in za sporočila prek družbenih omrežij. Pozorno preberite to izjavo o omejitvi odgovornosti.

Z dostopom do tega spletnega mesta in/ali uporabo informacij, ki so na tem spletnem mestu, se strinjate s pogoji izjave o omejitvi odgovornosti. V primeru neskladja med pogoji in določili določenega izdelka ali storitve ter to izjavo o omejitvi odgovornosti, veljajo pogoji za določene izdelke ali storitve.

Uporaba tega spletnega mesta

Informacije na tem spletnem mestu ne veljajo kot kakršen koli nasvet. Za odločitve, ki jih sprejmete na podlagi informacij na tem spletnem mestu, odgovarjate sami.

Cilj podjetja LeasePlan je zagotavljanje točnih, celovitih in aktualnih informacij, pridobljenih od zanesljivih virov. Kljub temu LeasePlan ne garantira za celovitost ali aktualnost, posredno ali neposredno, točnost podatkov, ki so navedeni na spletu ali družbenih medijih.

LeasePlan upravlja in posodablja to spletno mesto na Nizozemskem, zato ne jamči ali odgovarja za uporabo teh podatkov v drugih državah. Če uporabljate vsebino tega spletnega mesta v drugih državah, morate sami poskrbeti za skladnosti z lokalnimi zakoni.

LeasePlan ne jamči ali ne prevzema odgovornosti za brezhibno delovanje tega spletnega mesta ali posameznih delov.

Uporaba tega spletnega mesta na način, ki bi otežil uporabo drugim uporabnikom, ali lahko vpliva na delovanje tega spletnega mesta in na podane informacije, ni dovoljena.

Informacije o tretjih osebah, izdelki in storitve

V primeru, da LeasePlan ponuja hipertekstovne povezave spletnim mestom tretjih oseb, te povezave na noben način niso potrjene s strani podjetja LeasePlan za izdelke ali storitve na teh spletnih mestih. Uporaba teh povezav je v celoti na lastno odgovornost, LeasePlan ne prevzema odgovornosti za vsebino, uporabo ali razpoložljivost teh spletnih strani. LeasePlan ne preverja točnosti, resničnosti, smiselnosti, zanesljivosti ali celovitosti vsebine na teh spletnih mestih.

Intelektualna lastnina

LeasePlan, ali ustrezni lastnik, ohranja vse pravice (vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, kot tudi vsemi drugimi pravicami intelektualne lastnine) v povezavi s podanimi informacijami na tem spletnem mestu (vključno z besedili, grafikami, fotografijami, ilustracijami, aplikacijami in logotipi). Ni dovoljeno kopiranje, prenašanje, objavljanje, distribucija ali razmnoževanje informacij, ki so na na tem spletnem mestu ali družbenih medijih v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega soglasja podjetja LeasePlan ali lastnika. Dovoljeno je tiskanje/prenos informacij s tega spletnega mesta za osebno uporabo.

Spletna komunikacija

Sporočila, ki jih pošljete podjetju LeasePlan, morda niso šifrirana. Priporočamo vam, da podjetju LeasePlan ne pošiljate zaupnih informacij po e-pošti. Ko pošljete sporočilo po e-pošti, prevzemate tveganje, da lahko sporočila tretje osebe prestrežejo, spremenijo ali celo zlorabijo.

Izključitev odgovornosti

Niti LeasePlan niti njegovi zastopniki ali podizvajalci niso odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, kaznovalno ali zgledno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom (čeprav je lahko LeasePlan seznanjen z njegovo možnostjo) vključno s/z, (i) kakršnimi koli napakami, virusi in drugimi napakami, povzročenimi kateri koli opremi in drugi programski opremi v zvezi z dostopom ali uporabo tega spletnega mesta, (ii) informacijami na tem spletnem mestu ali prek tega mesta (iii) prestrezanjem, spreminjanjem ali zlorabo podatkov, poslanih na LeasePlan ali posredovano vam, (iv) delovanjem ali nedostopnostjo tega spletnega mesta, (v) zlorabo tega spletnega mesta, (vi) izgubo podatkov, (vii) nalaganjem ali uporabo katere koli programske opreme, ki je na voljo na tem spletnem mestu ali družabnih medijih, ali (viii) terjatve tretjih oseb v zvezi z uporabo tega spletnega mesta ali informacij, ki jih zagotovi LeasePlan.

Izključitev odgovornosti velja za direktorje in zaposlene v podjetju LeasePlan.

Veljavna zakonodaja

Za to spletno mesto skupaj z izjavo o omejitvi odgovornosti veljajo zakoni Nizozemske. Za vse spore, ki bi nastali zaradi ali v povezavi z izjavo o omejitvi odgovornosti, je pristojno sodišče v Amsterdamu.

V primeru neskladij ali razlike v tolmačenju med različnimi jezikovnimi različicami izjave o omejitvi odgovornosti, velja različica v angleškem jeziku.

Spremembe

LeasePlan si pridržuje pravico do sprememb informacij na spletnem mestu, vključno s pogoji izjave o omejitvi odgovornosti brez predhodnega obvestila. Priporočljivo je, da redno preverjate morebitne spremembe na tem spletnem mestu, vključno z izjavo o omejitvi odgovornosti.